SVIJEĆA ZA VJEČITU NOĆ

Ali nigdje nema ni jednog bića kome bih bar mogla reći da sam nesretna. jer svatko bi me pitao: “Zašto?” i počela bi ispitivanja i ja bih se slomila…Kleknula sam na pod. Bila sam luda što sam tako nešto učinila. Nisam to morala raditi ni kao dijete. Moji roditelji nisu nikad vjerovali u molitvu, kao ni ja. Nisam imala pojam što da kažem. Maurice je bio mrtav. Izbrisan. Nije postojala nekakva duša. Čak i ona nazovi-sreća, koju sam mu je dala, izišla je iz njega poput krvi. Nikad neće imati prilike da opet bude sretan. Ni s kim. Razmišljala sam: možda bi ga neka druga mogla ljubiti i učiniti sretnijim nego što sam ja mogla, ali sad on više nema te šanse.

Kleknula sam i naslonila glavu na krevet i željela da mogu vjerovati. Dragi Bože, rekla sam (zašto dragi, zašto dragi), učini da vjerujem. Ja ne mogu vjerovati. Učini da vjerujem. Rekla sam: ja sam kuja i lažljivka i ja mrzim samu sebe. Ja ne mogu učiniti ništa sama. Učini da vjerujem. Čvrsto sam zaklopila oči i utisnula nokte u dlanove dok više nisam osjećala ništa osim boli, rekla sam: ja ću vjerovati. Daj da bude živ i ja ću vjerovati. Daj mu šansu. Daj mu njegovu sreću. Učini to i ja ću vjerovati.

Ali to nije bilo dovoljno. Vjerovati ne boli. Zato sam rekla: ja ga ljubim i učiniti ću bilo što, samo ako ga oživiš. Rekla sam vrlo polagano: odreći ću ga se zauvijek, samo daj da bude živ i daj mu šansu – i stiskala sam nokte, stiskala i osjetila kako koža puca i rekla sam: ljudi mogu ljubiti a da se ne vide, zar ne, oni čitavog života ljube tebe a da te ne vide…

Graham Greene, Svršetak ljubavne priče

IZ BIOGRAFIJE:

GREENE GRAHAM (1904), engleski romanopisac, koji zastupa kršćanski nazor na život. Napisao je mnogo romana, od kojih ćemo spomenuti neke važnije: Srce stvari, Tajni agent, Mirni Amerikanac, Ministarstvo straha, Treći čovjek, Brodolomci, Moć i sjaj. Ovaj posljednji, u kojem se radnja zbiva za vrijeme progona Crkve u Meksiku, preveden je na slovenski jezik. Po sudu kritike taj roman spada među najbolja i najznačajnija piščeva ostvarenja. Vanjski događaji bili su povod za unutarnju dramu pojedinih lica u romanu. Mauriac veli za Moć i sjaj: “Ta je knjiga namijenjena mladim suvremenicima Sartrea i Camusa koje muči besmislenost neodgovornog svijeta.” Kod nas je društvo sv. Ćirila i Metoda izdalo piščev roman Svršetak ljubavne priče.

 

IZVOR: Brzić Žarko, Nade i ohrabrenja, FTI DRUŽBE ISUSOVE, Zagreb, 1978.

urednik: Miroslav Vukmanić
administrator: Marija Vračević

PODIJELI