Usliši emocije srca mog!

132

Pravednosti moja izbavi mi suze iz nepravde. Usliši emocije srca mog koje stazom trnovitom sa ružarijom hodi, Oče moj, pogledaj na anđela čuvara i njemu sam krunicu dala kada ja spavam da on moli čudo Isusovo u tvoje presveto ime, Jahve dobri ti ne odbijaš molitve sluga svojih, ti čuješ kako vjerna duša moli iz čiste vjere i ljubavi. Pogledaj nas ozdraviteljska svjetlosti, ispuni nas jakošću i ustrajnošću pod križem, amen!
Od Ana, Bilaj 22.11.2017.

PODIJELI