U Isusa se uzdaj

395

Smiluj nam se, Sine Davidov! (Mt 9,27).
Koga se bojiš? Pred kime strepiš?
Vjeruješ li da Isus može to učini u tvome životu?
Ne boj se kleknuti, ne boj se zavapiti,
ne boj se spustiti i poniziti,
jer Isus uzvisuje prijatelje svoje.
Isus je tvoja snaga i zaštita.
Isus je silno utočište, snaga.
Isus je čvrsta stijena
o koju možeš osloniti svoj život.
Taj se temelj neće nikada poljuljati.
Sve što osloniš o Isusa čvrsto će stajati.
Stoj čvrsto oslonjen na Isusa
i na Isusovu ljubav i ponavljaj sebi:
Da, Isus me ljubi! Isus me ljubi!
Ja sam dijete Božje
i nemam se čega bojati kad je Isus sa mnom.
U Isusa se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje: u Isusa se uzdaj! Btb

 

Apostoli Krvi Kristove

PODIJELI