Ti si dijete Božje!

360

 

 

 

 

 

Isus i njegov Otac – naš otac!

Dobri Otac nas je stvorio iz ljubavi, želio je da postojimo. Beskrajno je Njegovo milosrđe. Ne treba sumnjati u to. Boga se ne može razljutiti ili razočarati. On zna sve prije nego se i dogodi. Zato je oproštenje svakome od nas već izvršeno: na križu i u slavi Isusovoj. Na nama je samo hoćemo li prihvatiti to oproštenje. Takva je prilika u svetoj ispovijedi. Zna Bog dobro da smo mi slabi i grešni i ne očekuje da postanemo odjednom savršeni i sveti. On samo traži iskrenost i dobru volju za uvijek iznova krenuti Njegovim putem. Pogledajmo prispodobu o izgubljenom sinu ili još bolje rečeno o milosrdnom ocu, prema Lk 15, 11-32

Tada Isus nastavi: Neki je čovjek imao dvojicu sinova. Mlađi mu reče: Oče, daj mi sada dio baštine koji mi pripada. I otac podijeli imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputuje u daleku zemlju i ondje potroši sav novac živeći raspušteno. Kad je potratio sav novac, u toj zemlji zavlada velika glad te on počne oskudijevati. Zaposli se kao najamnik pri nekom seljaku te mu je čuvao svinje. Mladić je bio tako gladan da bi rado jeo i ljuske od mahuna što su ih jele svinje, ali nitko mu ih nije davao. Kad je napokon došao k sebi, reče: Pri mojemu ocu i najamnici imaju hrane napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Idem doma, ocu, i reći ću mu: Oče, zgriješio sam i tebi i Bogu. Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Molim te, primi me da radim pri tebi kao najamnik. I vrati se doma ocu. Dok je još bio daleko, otac ga ugleda pa ganut potrči pred njega, zagrli ga i izljubi. Sin tada reče: Oče! Zgriješio sam i tebi i Bogu! Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Ali otac reče slugama: Brzo donesite haljinu, onu najljepšu, i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku, obujte mu sandale!  I zakoljite ono ugojeno tele da se pogostimo i proslavimo što mi je sin bio mrtav, a sada je živ, bio je izgubljen, a sada je nađen! I započne veselje. Stariji je sin radio u polju. Kad se na povratku približio kući, začuje da se unutra svira i pleše.  Dozove nekog slugu da ga upita što se događa i ovaj mu reče: Vratio ti se brat, pa je otac zaklao ugojeno tele da proslavi što mu se sin vratio živ i zdrav. Stariji se brat nato rasrdi i nije htio ući. Otac ga iziđe moliti da uđe, ali stariji sin ne htjede:  Ja ti tolike godine služim i nikada nisam odbio učiniti što mi kažeš, ali meni nikad nisi ni jare dao da se proveselim s prijateljima. A ovaj tvoj sin je s bludnicama potratio imanje, a ti mu zakolješ najbolje ugojeno tele! Otac reče na to: Sinko, pa ti si stalno sa mnom. Sve što imam pripada tebi. Ali trebalo je proslaviti i radovati se jer tvoj je brat bio mrtav, a sada je živ, bio je izgubljen, a sada je nađen.

 

Kako je tek dobri Bog milosrdan prema svojoj djeci ljudima. Kada osjetimo da nas Otac uvijek iznova iščekuje da mu se vratimo, priđimo mu odlučno i bit će veliko veselje na nebu jer tada svi sveci i anđeli slave. Mnogi se danas pitaju kako je to sve moguće kad je u svijetu toliko zla i nepravde. Drugi se pak pitaju kako Bog može biti dobar ako postoji pakao. I zlo i nepravda i pakao Boga najviše žaloste. On nikad nije želio tako nešto ali je iz pravednosti dao čovjeku slobodu, a čovjek zaveden od đavla se sam osuđuje. Sloboda je naš najveći dar i istovremeno i najopasniji. Zato ju dobro iskoristimo i ne dopustimo da uludo propadne. Nama je dana vlast da izaberemo. Sada već možemo učiniti prvi korak, obratimo se Ocu.

 

Molitve:

Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, ti koji si riječju svojom stvorio svemir, i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, da vlada nad stvorovima tvojim, i da svijetlom upravlja u svetosti i pravednosti, i da sud sudi dušom pravišnom: daj mi mudrost, prisjednicu svog prijestola, i ne odbaci me između djece tvoje. Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, čovjek slab i malovjek, nesposoban shvatiti pravdu i zakone. Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, ali bez mudrosti koja od tebe dolazi,  opet ne bi ničemu vrijedio. S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, koja je bila nazočna kad si stvarao svijet; ona zna š;to je milo tvojim očima, i što je pravo po tvojim zapovijedima. Pošalji je s nebesa svetih, i otpravi je od svojeg slavnog prijestola, i da spoznam što je tebi milo. Jer ona sve zna i razumije, ona će me razborito voditi u pothvatima mojim, i štititi svojom moći.   (Mudr 9, 1-6. 9-11)

 

Vječni Oče, budi meni i članovima moje obitelji, mojoj rodbini  i našim precima milosrdan i milostiv. Imaj samilosti sa nama i oprosti nam sve naše grijehe. Oprosti grijehe našim precima, pokojnima. Otkloni milostivo od nas svoju božansku srdžbu, prokletstvo i sve kazne koje su došle na nas i na naše imanje kroz grijehe naše i naših predaka. Oprosti nam, budi nam milostiv zbog muke, raspeća i uskrsnuća tvoga Sina. Očisti nas i operi predragocjenom krvi Isusa Krista. To Te molimo po Isusu Kristu Tvome Sinu koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vjeke vjekova. Amen.

Jer mi Te ne molimo zbog svoje pravednosti, već; zbog mnogih smilovanja tvojih. Gospodine čuj, Gospodine oprosti, Gospodine poslušaj i čini, ne oklijevaj zbog sebe Bože moj, jer se Tvojim imenom zove narod tvoj koji tebi pripada. Amen.

 

Vječni Oče, spomeni se svoje zajednice koja ti od početka pripada. Priznaj Crkvu zaručnicom Sina svoga jedinorođenoga za koju je prolio krv svoju. Uzvisi je, molim te, sjajem svetosti, bogatstvom svojih milosti, puninom svoje baštine da bude dostojna takva zaručnika i tako velike otkupnine. Pogledaj milostivo na djecu ove svete Majke i pridruži joj sve narode da svi Tebe Boga Oca, i onoga koga si poslao, Isusa Krista, i Duha Svetoga živom vjerom priznaju, stalnim ufanjem zazivaju i savršenom ljubavlju ljube. Amen. ( Iz molitvenika Izvor Utjehe )

 

 

Misli blagoslovljene od Oca:

Ja sam Božje kraljevsko dijete. Ja sam baštinik neba.

Govori Gospodin: “Dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim”.

Oče sveti, smiluj se meni i čitavom svijetu!

Bog me tako ljubi da je dao svoga jedinorođenog Sina za mene, da ne bih poginuo već da bih u Njemu imao život vječni (Prema Iv 3, 16).

Ustani, u pomoć mi priteci, izbavi me, jer me ljubiš! (Prema Ps 44, 27).

Ljubav je Tvoja, Oče, bolja od života! Duša se moja k Tebi privija! (Prema Ps 63, 4.9).

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji Te zazivaju (Ps 86, 5).

Moj Bog prema meni ima izobilje ljubavi (Prema Ps 86, 13).

Ti si, Bože, ljubav moja i tvrđava moja, zaštita moja, izbavitelj moj! (Prema Ps 144,2).

Znam, Oče, da ćeš me uslišiti jer Te zazivljem (Prema Ps 4, 4).

Mirno spavam, jer si Ti, Oče, mir moj (Prema Ps 4, 9).

Ti me, Bože, blagoslivljaš, dobrotom me svojom ko štitom zaklanjaš (Prema Ps 5, 13).

Smiluj mi se, Bože, ne mogu dalje (Prema Ps 6, 3).

O, Bože, Tebi se utječem, spasi me, oslobodi (Prema Ps 7, 2).

Uzdam se u Te, Oče, jer Te poznajem da ne ostavljaš one koji Te ljube (Prema Ps 9, 11).

Ustani, Gospode Bože, podigni ruku, ne zaboravi siromaha (Ps 10, 12).

*(izabrati jednu rečenicu i ponavljati je dok duboko u sebi ne dobijemo razumijevanje i prihvaćanje toga)

 

 

Duh Sveti- naš branitelj

Isus je rekao da će kad on ode k Ocu u svoju slavu, stići novi Branitelj, Duh Istine. (Usp. Iv 14 ). Tko je taj Branitelj kojeg se naziva i Tješitelj, Životvorac? To je treća osoba koja je Duh Sveti. Po njegovoj sili se sve pokreće. U Starom Zavjetu su proroci govorili po njemu i događala su se čudesa. U Novom Zavjetu Marija je začela Isusa po Duhu Svetom. Na Isusovom krštenju je Duh Sveti sišao. Njegovom silom sve je moguće. To je Duh Istine i Ljubavi. Onaj po kojem se događa obraćenje, kajanje i oproštenje. On udjeljuje izvanredne božanske darove. To su: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji. Tko ponizno i ispravno živi s Bogom, polako se u njemu rađaju novi plodovi : ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrohotnost, dobrota, izdržljivost, blagost, vjera, čednost, uzdržljivost i čistoća.

Duh Sveti čini sve mogućim i molitvama i pobožnošću nas sve više jača i posvećuje.

 

MOLITVA DUHU SVETOM

Dođi, Duše Sveti, promijeni naše napetosti u sveti mir blaženstva. Promijeni naše muke i nevolje u sveti spokoj. Promijeni naše tjeskobe u tiho pouzdanja. Promijeni naše nemire i strahove u jaku vjeru. Promijeni našu nutarnju gorčinu u slatkoću milosti. Promijeni tamu u nama u blagu svjetlost. Promijeni našu hladnoću u nježnu toplinu. Promijeni mrak u svoju svjetlost. Promijeni zimu u nama u svoje proljeće. Ukloni naše iskvarenosti, nepoštenje, ispuni nutarnje praznine. Smanji granice naše oholosti, povećaj granice naše poniznosti. Rasplamsaj vatru svoje ljubavi, ugasi plamen požude. Učini da sebe vidimo onako kako Ti vidiš, i da Boga možemo gledati, kako nam je obećao po svojoj riječi „Blago onima koji su čista srca, jer će oni Boga gledati“ (Mt 5, 8).

 

Molitva Duhu Svetom

Duše Sveti, sunce moje duše, živote moga života, ja Ti se klanjam i padam pred Tobom.

VODI ME: U svim mojim poslovima i pothvatima (spomeni posebne poslove, učenje).

OJAČAJ ME: Da prevladam sve svoje slabosti (spomeni posebne slabosti).

UTJEŠI ME: U svim mojim razočaranjima i neuspjesima (spomeni ih).

OČISTI ME: Od svih mojih grijeha. (Posebno od…). Posve me očisti i učini svetim (om)

OZDRAVI ME: Od svih mojih rana fizičkih, psihičkih i duhovnih (Spomeni posebna područja). Pomozi mi da mogu oprostiti svima koji su me povrijedili. (Sjeti se imena, oprosti i traži oproštenje). Povedi me putem moga Oca. Otkrij mi Isusa moga Spasitelja. Otvori mi oči i srce za Božju Riječ. Uči me moliti. Pomozi mi voljeti kao što ie Isus volio.

 

MOLITVA SV. AUGUSTINA DUHU SVETOM

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete. Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen. Privuci moje srce da zavoli samo ono što je sveto. Zaštiti me, Duše Sveti da mogu uvijek biti svet. Amen

 

Neka ti Duh Sveti svaki dan prosvijetli srce ovakvim mislima:

Ja sam pomazanik Duhom Svetim.

Duše Sveti, osposobi me da činim Isusova djela.

Ljubavlju vječnom ljubim te, i zato sam ti sačuvao milost

Dođi, Duše Sveti, ražari moje srce i oganj svoje ljubavi u njemu zapali.

Ti, prava svjetlosti svakog čovjeka koji dolazi na svijet, rasvijetli me!

Zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona smrtnosti.

Ne boj se, jer ja sam s tobom. Čuvat ću te kamo god pođeš.

Gospodine, učini me oruđem svoga mira i spasenja.

Ustani, u pomoć mi priteci, izbavi me, jer me ljubiš! (Prema Ps 44, 27).

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji Te zazivaju (Ps 86, 5).

Ti, Bože, u ruci držiš sudbinu moju (Prema Ps 16, 5).

Čuvaj dušu moju, izbavi me! Znam da se neću postidjeti što se Tebi utekoh! (Prema Ps 25, 20).

Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me (Ps 25, 17).

*(izabrati jednu rečenicu i ponavljati je dok duboko u sebi ne dobijemo razumijevanje i prihvaćanje toga)

 

Pobožnost

Božansko milosrđe, molitvenik II, str. 54. – 59.

Zaziv Duha Sv., Tebe Boga hvalimo, – molitvenik II str. 12.

Krunica Duhu Sv. i litanije

 

Krešimir Čutura

 

 

 

PODIJELI