I ko od nas nije bio
Kao ovo slatko biće,
Slatko spava ko Anđeo
Dok veliki jednom bit će.

Slatka Duša mirno spava
Ko Anđeo snove snuje,
Naš Anđeo ljudi moji
Virujte mi da baš tu je.

I ko bi se tomu nado
Da će jednom velik biti,
Da li će se, ja se pitam
Kad odraste ovog sitit.

Svi smo bili poput njega
Ko Anđeli slatki, mili,
O kako bi sritan bio
Kad bi takvi vječni bili.

23.11.2020. Brat Bojan.

PODIJELI