Oslanjaš li svoj um na Boga?

47

Ti ćeš u savršenu miru održati onoga čiji se um na tebe oslanja, jer se u tebe pouzdaje. (Izaija 26: 3)

Oslanja li se tvoj um na Bogu ili je izgladnio? Izgladnjivanje uma, uzrokovano zanemarivanjem, jedan je od glavnih uzroka iscrpljenosti i slabosti u životu onih koji služe [Bogu]. Ukoliko nikada nisi koristio svoj um da bi stao pred Boga, kreni odmah. Nema razloga čekati da Bog dođe tebi. Moraš odvratiti svoje misli i  skrenuti svoj pogled s idola, te (po)gledati na Njega i spasiti se (vidi Izaija 45:22).

Tvoj je um najveći dar koji ti je Bog dao i trebao bi biti posvećen Njemu u potpunosti. Trebao bi težiti  „zarobljavati svaku misao na poslušnost Kristu…“ (2. Korinćanima 10: 5). Kada nastupi vrijeme kušnje, bit će to jedno od najvećih vrijednosti tvoje vjere, jer tada će tvoja vjera i Duh Božji raditi zajedno. Kad imaš misli i ideje koje su vrijedne Boga, nauči ih uspoređivati i povezivati sa svime što se zbiva u prirodi – izlaskom i zalaskom sunca, sjajem mjeseca i zvijezda i promjenom godišnjih doba. Počet ćeš shvaćati da i tvoje misli dolaze od Boga i  um ti više neće biti u nemilosti vlastitog impulzivnog razmišljanja, već će uvijek biti na raspolaganju za služenje Bogu.

“Sagriješili smo s očevima našim… [i] … nismo se sjećali …” (Psalam 106: 6-7). Trgni tada svoje pamćenje, odmah se probudi i nemoj si govoriti: “Ali Bog mi se trenutno ne obraća.” Trebao bi. Sjeti se čiji si i komu služiš. Potiči se na sjećanje i tvoja će se naklonost prema Bogu deset puta povećati. Tvoj se um više neće izgladnjivati, već će biti brz i oduševljen, a tvoja će nada biti neizrecivo svijetla.

– Oswald Chambers – vojni kapelan Britanske vojske

PODIJELI