Svetac dana – Sveta Katarina Švedska

654

Danas slavimo svetu Katarinu Švedsku ili Katarinu iz Vadstene (Katarina av Vadstena), zaštitnicu žena kojima prijeti neželjeni prekid trudnoće ili su prisiljene na abortus. Rodila se oko 1331. u Švedskoj kao četvrto od osmero djece svete Brigite i Ulfa Gudmarssona, gospodara Ulvåse. Školovala se u samostanu Riseberga. U ranoj mladosti, s 12 ili 13 godina, udala se za mladog njemačkog plemića Egarda von Kyrena. Oko 1350, dok se nalazila s majkom na hodočašću u Rimu, primila je vijest o suprugovoj smrti. Tada je navodno napisala pobožno djelo “Utjeha duše”. Pratila je svetu Brigitu na njezinim velikim hodočašćima, pored ostalog i u Jeruzalem, često i uz životnu opasnost. Dvije svetice posvetile su život molitvama, poučavanju vjeronauka i brizi za siromahe. Nakon majčine smrti, 1373. u Rimu, Katarina je pratila njezino mrtvo tijelo u Švedsku, prevalivši put kroz Austriju, Poljsku i Prusiju.
Godine 1375. ušla je u slavni samostan Vadstenu (Östergötland, jugoistočna Švedska), no ubrzo nakon toga opet se vratila u Rim, gdje je ostala pet godina očekujući majčinu kanonizaciju. Stanovala je u istoj kući u kojoj je umrla njezina majka. Prema legendi Katarina je spasila Rimljane i njihov grad od voda Tibera. Imenovana je 1380. poglavaricom samostana Vadstena, ali je preminula sljedeće godine, na današnji dan, 24. ožujka 1381. Glas o Katarininoj svetosti proširio se po Švedskoj, a po njezinom zagovoru dogodila su se mnoga čudesa. Na brojnim je slikama prikazana s košutom, jer ju je prema predaji ta plemenita životinja spasila od nasilja. Papa Inocent VIII. potvrdio je 1484. Katarinu kao sveticu i suosnivačicu reda svete Brigite. Posvećene su joj mnoge župe i crkve širom svijeta.

Preuzeto: http://www.zupajastrebarsko.hr/

PODIJELI