ŠUMSKE ŠUIČKE JAGODE!

137

U šumi se one kriju
Na sunčanoj toploj strani,
Pokraj grmlja, pokraj zida
Kao trišnje nisu na grani.

Mirisave a i slatke
Bolestan bi nji baš ijo,
E koliko sam i brao
U borićim našim bio.

Pod Okičem isto rastu
Ispod njegovi ti borića,
O kako su mirisale
Sorta im je jako čista.

Od ti šumski nema bolji
Niti slađi navom svitu,
Miris njiov sve nas mami
U prirodu našu čistu.

U borićim našeg mista
Nad raskršćem tu se kriju,
Tu ih Sunce hrani zrakam
Dok Šuičke kiše miju.

Šuičke su lipe zdrave
U borićim ja ih brao,
Jednu šumsku za domaće
Za kilo je nebi dao!

09.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI