RUŽO MOJA OPET ĆU TE BRATI!

159

 

Pod prozorom starim
Ruža procvitala,
Dok mirisom svojim
Prolaznike mami.
Ona se obukla
U bilu je boju,
Pa miriše sada
Više nego lani.

Ružo moja
Opet ću te brati,
Svojoj dragoj
Za rođendan dati.
Pa da ona
Mirisava bude,
Poput tebe
Za sve tada ljude.

Na prozoru stojim
I gledam te ruže,
Dok mirisom svojim
Mame naše Duše.
Al su pune trnja
Sa kojim se brane,
Strah me ljudi dotać
Rukom njene grane.

Ružo moja
Ubrat ću te viruj,
Na toj grani
Samo ti mi miruj.
Ne bodi me
Tako ti tvog trna,
Draga mi je
Plaha kao srna.

 

Pod prozorom mojim
Ruža procvitala,
Pa me svojim
Mirisom tu zvala.
Ja je berem
Ona mi se smije,
Dok je beru
Ruke moje dvije.

Ružo moja
Mirisavi cvate,
Moja draga
Opet pita zate.
Kada ću te
Njoj ja opet brati,
I na poklon
Tebe ružo dati.

Ubola me ruža
Dok sam je ja brao,
Da se ljuti
Nisam ljudi znao.
Pa me moje
Ruke sada bole,
Jadne trpe, šute
Dok me od dragane vole.

Draga moja
Moje ruke ljubi,
Svoje ruke
Ona meni nudi.
I tješi me
Ljubeć rane moje,
Ubolo me ružo
Baš to trnje tvoje!

04.06.2017. Brat Bojan.

PODIJELI