Poruka Gospe koja će vas uzdrmati: Kako je 1975. najavila strahovitu pobunu protiv Pape!

532

Kada dođe čas strahovitog sukoba sa svećenicima koji unose zabludu, i koji se dižu protiv Pape…

U Plavoj knjizi Svećeničkog marijanskog pokreta, preko kojeg Gospa okuplja svoju čestu svećenika upozoravajući ih da do kraja moraju ostati vjerni Crkvi Evanđelju i Papi, Gospa je 1975. godine pojasnila i zašto. Prorokovala je naime svećenike koji će iznutra napasti Crkvu i Papu dižući pritom pobunu čak i protiv Evanđelja koje će proglasiti legendom. Upozorava tada svoje svećenike da ne slušaju nikoga -nikakve teologe i da ostanu vjerni Papi do kraja. Zanimljivo je promatrati da se ovo sve danas u velikoj mjeri ostvaruje.

Pročitajte dio poruke Gospe don Stefanu Gobboiju pod nazivom – Vjerni mojem i Papinom glasu

‘Predragi moji sinovi, koliko li radosti i koliko utjehe pružate mojem majčinskom Srcu! Vi napokon odgovarate svojim velikodušnim ‘Da’ na ono što sam Ja u Fatimi tražila za spasenje svijeta.

Svećenici posvećeni mom Srcu, čekala sam samo na to vaše ‘Da’ da bih započela djelovati. Sad ću, s vama, započeti svoje Djelo.

Kao prvo, ovaj će se moj Pokret proširiti posvuda. Sa svih strana svijeta skupit ću svoje predrage svećenike. Oni će, kao potaknuti neodoljivom snagom Duha Svetoga, odgovoriti i skupiti se u četu mojih svećenika pozvanih da budu vjerni jedino Evanđelju i Crkvi.

Kada dođe čas strahovitog sukoba sa svećenicima koji unose zabludu, i koji se dižu protiv Pape i moje Crkve, odvlačeći u propast ogroman broj moje jadne djece, vi ćete biti moji vjerni svećenici.

U tami, što će je Zloduh posvuda raširiti, među mnoštvom krivih ideja koje će se, nakon što ih Duh oholosti rasije, učvrstiti i koje će gotovo svi slijediti, u času kad se sve u Crkvi stavi na diskusiju, pa čak i samo Evanđelje moga Sina neki proglase kao legendu, vi ćete, svećenici meni posvećeni, biti moji vjerni sinovi.

Vjerni Evanđelju, vjerni Crkvi.

Snaga vaše vjernosti izvirat će odatle što ste se navikli pouzdavati jedino u mene, te što ste postali poučljivi i poslušni jedino mojem glasu.

I tako, sinci, nećete slušati glas ovog ili onog teologa, niti naučavanje ovoga ili onoga – ma koliko velik broj pristaša imao – nego ćete slušati samo moj glas.

Moj će vam glas blago ponavljati samo ono što bude naviještao Papa i s njim sjedinjena Crkva.

Vjerni mom i Papinom glasu, bit ćete četa koju sam Ja pripremila da brani njegovu osobu, da širi njegovu neprihvaćenu nauku i da ga bodri u njegovoj napuštenosti i samoći.

Bit ćete progonjeni: doći će čas kad ćete vi biti jedino upaljeno svjetlo, i tako ćete moći, u vjernosti Evanđelju i u trpljenju, pokazati nebrojenom mnoštvu duša put spasenja. Mojim posredovanjem, to vaše svjetlo se neće nikad posve ugasiti.

Moji predragi: smatrajte me kao Majku koja je uz svakoga od vas. Dani prolaze i veliki se čas približuje. Ovo je čas kad vas skupljam sa svih strana svijeta da bih vas sve imala u svojem Bezgrješnom Srcu…”

Preuzeto: Dnevno.hr

PODIJELI