Sveti Otac je jučer u audijenciju primio kardinala Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacije za nauk vjere. Papa Franjo se, na završetku kardinalova mandata, zahvalio za petogodišnje vodstvo Kongregacije, kao i za predsjedanje Papinskim povjerenstvom „Ecclesia Dei“ („Crkva Božja“), Papinskim biblijskim povjerenstvom te Međunarodnim teološkim povjerenstvom.

Papa je na njegovo mjesto imenovao isusovca, mons. Luisa Francisca Ladariu Ferrera, naslovnoga nadbiskupa Tibica-e, koji je do sada obavljao dužnost Tajnika Kongregacije za nauk vjere.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI