OPROSTI MI KRISTE!

291

Evo sam ti doša
Na kolina pao,
Svoju Ljubav Kriste
Ti si meni dao.
A moji Te grisi
Ponovo raniše,
Oprosti mi Kriste
Neću grišit više.

Tvoja nek mi ruka
Blagoslov Tvoj dadne,
Obećajem Kriste
Neću da Ti padnem.
Nek me Tvoja Ljubav
U srcu sad grije,
I zapovidi Tvoje
O Ljubavi te dvije.

O kako sam jadan
Sa grijom sam pao,
A Ti svoj si život
I za mene dao.
A ja ohol bio
Nisam ni pazio,
Na krivome putu
Ja sam Ti hodio.

I ako sam čovik
Priznati se mora,
Da je došla Svjetlost
I Tvoja ta zora.
Otvorih ja oči
I progledah Kriste,
Pa ugledah Tvoje
Vedre a i čiste.

Zato dragi Bože
Priznajem sve grije,
Žao mi je što to
Ne učinih prije.
Kajem Ti se Bože
Oprosti mi Brate,
Učinit ću od sad
Sve ja viruj za Te.

Evo sam Ti doša
Na kolina pao,
Svoju Ljubav Kriste
I meni si dao.
A moji Te grisi
Ponovo raniše,
Oprosti mi Kriste
Neću grišit više!

05.06.2017. Brat Bojan.

PODIJELI