Netko će te voljeti sa križem…

211
FOTO: J.Jurčević / www.put-istina-zivot.com

Netko će te voljeti sa križem više nego da si bez njega, zato jer taj netko vidi križ kao požrtvovnu ljubav za Isusa i iskreno te ljubi!

ANA EMANUELA, Bilaj, 17.10.2017.

PODIJELI