Zašto bi ja zastrašivao nekoga ako je moje mišljenje da je ova pandemija i širenje koronavirusa kao i potresi u Zagrebu i Rusiji opomena čovječanstvu.Jesmo li dobri ljudi?-Nismo! Jesmo li kršćani i jeli se trudimo živjeti Evanđelje?-Jesmo kršćani ali se slabo trudimo živjeti Evanđelje ili se uopće ne trudimo živjeti Evanđelje.Molimo li se Bogu?-Slabo!Jesmo li sebedarni i pomažemo li svoje bližnje? – Da,ako od njih imamo koristi.Psujemo li? -Naravno da psujemo! Želimo li zlo bližnjima? – Naravno! I što onda očekivati od Boga.Ljudi moji pa pas je postao bolji od čovjeka.Ugledajmo se na psa pa možda i naučimo nešto i od pasa.Možda počnemo voljeti ljude onako kako ih psi vole.Čudimo se i pitamo što se to događa? Događa nam, se ono što smo zaslužili pa s toga ne moramo se čuditi ničemu.Bit će bolje kada se iskorijene sve dvoličnosti ,licemjerja ,sebičnosti i sva zla koja čovjek nosi u srcu.Možda je baš to lijek koji može zaustaviti ovu pandemiju i ovo zlo.Isuse,pomozi nam da konačno shvatimo da moramo otvoriti svoja srca za tebe i za Božju Riječ jer će nam tada biti bolje.

( PUT,ISTINA I ŽIVOT– 26.03.2020. )

PODIJELI