Naći način kako naviještati evanđelje današnjim mladima koji su otvoreni duhovnosti i evanđelju

Fabio Colagrande, Ivica Hadaš – Vatikan

Sinoda je prilika za otvaranje dijaloga između Crkve i mladih – rekao je dotajnik Sinode, biskup Fabio Fabene govoreći o sinodi posvećenoj mladima, a koja će omogućiti Crkvi da ponovo otkrije svoje oduševljenje za odgoj. Bit će to dani napornoga rada, rasprave i dijaloga kako bi se Crkva mogla ponovo oduševiti za naviještanje evanđelja – rekao je biskup Fabene.

To je tema koju je papa Franjo htio, a odnosi se na sve mlade u svijetu, nitko nije isključen – rekao je biskup Fabene i istaknuo – Pozvani smo otkriti kakve su njihove potrebe i motivacije, moramo se suočiti s njihovom stvarnošću kako bismo našli način kako naviještati evanđelje današnjim mladima koji su otvoreni duhovnosti i evanđelju, osobito zato što im pomažu naći smisao života.

Sinoda se pripremala od siječnja 2017. godine kroz internetski upitnik, jedan seminar i predsinodskim skupom na kojem je u Vatikanu sudjelovalo 300 mladih – rekao je dotajnik i naglasio – Na taj je način Božji narod stvarno postigao sklad sa Sinodom biskupa, svi su dali svoj doprinos koji se kasnije očitovao u pripremnom dokumentu ‘Instrumentum Laboris’. Istinska novost Sinode bila je upravo taj predsinodalni susret, jer je prvi put Crkva pokušala pažljivo slušati one koji će biti istinski protagonisti Sinode, a to su mladi.

Dana 17. rujna objavljen je dokument pape Franje ‘Episcopalis communio’, a to će biti prva Sinoda koja će ga primijeniti – rekao je biskup Fabene i napomenuo – Glavna novost je Apostolska konstitucija koja uključuje biskupsku sinodu u sinodalnost Crkve. Dakle, opisuje kakav je put Sinode. Najprije mora biti pripremni dio, zatim dolazi slavlje, odnosno prava skupština, i na kraju provedba koja će pomoći biskupskim konferencijama ostvariti upute koje će dati Papa.

Istina je da su se danas mladi udaljili od Crkve, ali često je bila Crkva ta koja se udaljila od njih. Sinoda je prilika za ponovno otvaranje dijaloga između Crkve i mladih, jer Crkva ih treba zbog svoje sadašnjosti i budućnosti – zaključio je dotajnik Sinode, biskup Fabene.

 

Preuzeto: https://www.vaticannews.va

PODIJELI