Molitva pred san

14725

Hvala Ti Gospodine za još jedan dan.

Hvala za današnji kruh koji si mi dao
i za sve čime uzdržavam svoj život.
Hvala Ti za sve dobro
što si mi danas iskazao,
za kušnje kroz koje si me provlačio
i za još jedan dan
da ga mogu proživjeti Tebi na slavu.
Hvala za pomoć
koju si mi pri radu i u životu pružao.
Hvala za ljude koje susretoh,
za one s kojima dijelim tegobe proteklog dana,
za sve HVALA!
U ruke Tvoje, Gospodine, predajem duh svoj.
Tebi prikazujem svoje spavanje
i svaki trenutak ove noći.
Molim Te da nada mnom bdiješ,
da me štitiš, braniš i čuvaš
da se mogu u miru odmoriti.
Stoga se stavljam u Tvoje Presveto Srce
i pod plašt Majke Marije
da me ona s tobom pomiri,
Tebi preporuči, Tebi izruči.
Neka Tvoji sveti anđeli budu uza me
i neka me noćas čuvaju.
Udijeli mi Gospodine,
mirnu noć i dobar san
da se mogu dobro odmoriti
i sutra prihvatiti
svjesnije i savjesnije Tvoju volju.
A Tvoj sveti blagoslov neka me prati !!
Amen!

PODIJELI