Molitva je temeljna osobna potreba svakog čovjeka na licu zemlje. Potreba za njom duboko je ukorjenjena u čovjekovom biću, u njegovom srcu/duhu. Svaki (iskreni) čovjek može reći da je barem jednom molio Boga ili neko drugo nebesko biće za pomoć. Svatko je bio u situaciji da svojom nutrinom zavapi Bogu, za pomoć ili vodstvo, ili zaštitu. Molitvom se utječemo Bogu, njome zahvaljujemo, kroz nju ga slavimo. Ukratko, molitva je vapaj čovjekovog bića za susretom i doživljajem njegovog Stvoritelja. BIBLIJA
Biblija puno govori o molitvi, i najbolji je priručnik glede toga. Ona je Božja Riječ i sam Duh Sveti nam je ostavio prijeko korisne i potrebne primjere, obrasce, načine kako moliti. U njoj možemo vidjeti kako su ljudi molili, kome su se molili, također upute kako ne moliti. Ona svjedoči o Božjim čudesnim odgovorima i reakcijama na molitvu. Biblija je Božja Riječ, i sam Bog nas upućuje i poučava kroz nju. Svatko tko želi biti molitelj po Božjem srcu, imat će nju za svoju polaznicu.

I

Kroz cijelo Pismo redaju se zapisi o ljudima koji su razgovarali s Bogom, ali s kojima je Bog također razgovarao. Oni su imali to živo, intimno zajedništvo s Bogom, i tako upoznavali svog Stvoritelja, Boga. Molitva je bila poput protočnog kanala kroz koji su se izmjenjivale informacije, tajne, iskustva i obostrani doživljaji. Ona je bila poput vode koja je natapala te dragocjene živote, ljudi koji su imali zajedništvo s Bogom. Počevši od prvih knjiga u Bibliji pa do onih posljednjih, vidimo razne primjere molitve Gospodinu, od one tihe meditativne pa do one glasne, žarke, dinamične molitve Bogu. Razni su primjeri toga a onaj najuzvišeniji primjer susrečemo u Novom Zavjetu ( koji je na snazi danas) u životu samoga Gospodina Isusa Krista, prvih apostola, prve crkve.. Novi Savez je uzvišeniji od staroga jer je utemeljen na uzvišenijoj žrtvi, samom sinu Božjemu, Isusu Kristu. On je postao jamac i garancija našeg spasenja ali također i našeg odgovora na molitve. Zato jer je jednom jedinom žrtvom na križu zauvijek isplatio dugovanje čovjeka prema Bogu, učinio je da svaki blagoslov Božji postane vjerom dostupan čovjeku. Učinio je čovjeka ponovno prihvaćenim kod Oca. Uklonio je grijeh i barijeru koja nas je razdvajala od Oca. Po vjeri u njega, učinio nas je sinovima i kćerima Božjim ( Ivan 1,12 ). Imamo slobodan pristup vjerom u samu svetinju nad svetinjama, da vjerom u milost Božju dobijemo sve što od Oca zamolimo. To su stvarnosti Novog Saveza, to su obečanja nepropadljiva. To je temelj i garancije molitve Novog Saveza. Ne naša djela, dobrota, ljudska pravednost, pripadnosti crkvama ili organizacijama, već Krist i samo Krist. Zbog njega i po njemu i za njega….. Tko ima sina ima život, tko nema sina nema života Božjega u sebi… I.Ivanova 5,12
Ali krenimo od početka .

II
ČOVJEK – duh koji stanuje u tijelu i ima dušu Čovjek je stvoren na sliku Božju ( Postanak 1,26-27 ) i kao takav on je duhovno biće. Baš kao što je Bog trojedin ( Otac, Sin, Duh Sveti ) tako je i čovjek trokomponentan : duh, duša i tijelo ( I.Solunjanima 5,23 ). Bog ga je stvorio takvim i stoga su njegove potrebe trojstvene ; duhovne, duševne i one tjelesne. Tjelesne stvari ne mogu ispuniti potrebe duha. Niti one duševne ( emotivne, misaone) to ne mogu. Jer čovjek je duh i samo stvari duha to mogu. Zato Pismo kaže … Bog je Duh.. ( Ivan 4,24 ) Također kaže da je i čovjek duh ( I.Korinćanima 2,11, I.Sol.5,23) Riječ kaže da to dvoje može postati jedno…. a tko se s Gospodinom združi s Njime je jedan duh ( I. Korinćanima 6,17 ). Stoga čovjek postaje i ostaje sretan i ispunjen jedino kada sam Bog, Duh Sveti, stanuje u njemu. Zato je najdublja čovjekova potreba ona duhovne prirode, potreba za Ocem koji je Duh.

III
Molitva je komunikacija iz čovjekovog duha u Božji Duh, iz srži u srž. To je čežnja unutarnjeg čovjeka za svojim izvornim, prirodnim staništem -Bogom. Nitko i ništa na svijetu ne može to promjeniti ili nadomjestiti! Molitva je poput kisika za unutarnjeg čovjeka. Kroz nju primamo život Vječnoga, Njegov mir, narav, vjeru, darove Duha Svetoga. Kroz nju bivamo natopljeni rijekama žive vode ( Ivan 7,38-39 ) i ojačani u unutarnjem čovjeku ( Efežanima 3,16 ). Kroz nju se izgrađujemo na temelju presvete vjere ( Judina posl. 1,17 ) i bivamo izgrađeni u duhu ( I. Korinćanima 14,4 ). Njome se obraćamo Ocu kada imamo potrebu ( Filipljani 4,6-7 ) i zahvaljujemo Ocu na njegovom izabranju ( Kološani 1,12 ) u njoj se odupiremo sotoni u njegovim lažima i prijevarama ( Efežani 6,11-18 ). Molitva je uistinu važna.
IV
DUH SVETI

Pismo kaže da molimo SVAKOVRSNIM molitvama i prošnjama u Duhu ( Efežani 6,18 ). Ovo pokazuje da postoji više vrsta molitava i da molitva nije nekakav dosadan i predvidiv događaj. Bog nam je dao čitav arsenal oružja i ključeva kojim suzbijamo zloga o otključavamo stvari u duhovnom svijetu. U molitvi je najvažnije surađivati sa Duhom Svetim. On zna najbolje kako i što moliti ( Rimljanima 8,26-28 ) i On nam pomaže u našoj slabosti. Njegovo vodstvo i pouka neprocjenjivi su za život kršćanina. Učiti od Njega znači nasljedovati Isusa Krista. On nas uči, uvodi, podsjeća, posvjedočuje, potiče, upravlja. On je najbolji ,Učitelj ! Bolji od svih . On nas uči na temelju svoje svete Riječi, Biblije. On nam otkriva tajne i bisere zakopane u njoj. On nam daje spoznaju i otkrivenje kako i što učiniti. On nas podiže i uvodi u dimenzije za koje nismo niti znali da postoje. On nam otkriva snagu Božje Riječi, Isusove krvi, tajnu pobjede sa križa. On nas uvodi u božanske dimenzije vlasti i autoriteta, i oprema nas za duhovnu borbu ( II. Korinćanima 10,4-5 Efežanima 6,11 ) Daje nam uvide u dešavanja u duhovnom svijetu i božanske strategije glede toga. On pali svijetlo i rasvijetljuje svaku tamu. On je moć i snaga u našim životima. On daje snagu našim molitvama vjere. Slava Bogu! Slava Isusu za Njegovog Duha Svetog u nama!

Željko Benjamin Lenkert
PODIJELI