Moj me Isus ljubi i Njemu sam draga,

kad na mene gleda i pogled Mu je mio.

I ja ljubim Njega, sigurna sam sada,

pogledom me svojim, zauvijek osvojio!

Što da krijem, što da lažem – koga,

Isusa ja ljubim, ljubim Krista – Boga.

Svakome ću reći, tko hoće da sluša,

ljubeć’ Krista dragog, sretna mi je duša!

O Isuse moj mili, Ti željo mog života,

očarala me silno, srca Tvog ljepota.

Tebi ću da živim, za Tebe ću mrijeti,

cijeloga života, ja Tebe ću voljeti!

Voljet ću Te vječno, čeznut s Tobom biti,

svoju ljubav, prema Tebi, neću nikad kriti.

Isuse premili, uvijek sa mnom budi,

da Te silno ljubim, nek’ znaju svi ljudi!

U sve dane svoje, zaboraviti neću,

da Tebi, dragi Bože, dugujem svu sreću.

Moja duša čezne i za Tobom žudi,

beskrajno sam sretna, jer moj me Isus ljubi.

(Anđela Herendić, – “Isusova mrvica”)

PODIJELI