Prvo čitanje:

Ef 4, 32 – 5, 8

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!

Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni;

praštajte jedni drugima

kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

Budite dakle nasljedovatelji Božji

kao djeca ljubljena

i hodite u ljubavi

kao što je i Krist ljubio vas

i sebe predao za nas

kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.

A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa

neka se i ne spominje među vama,

kako dolikuje svetima!

Ni prostota,

ni ludorija,

ni dvosmislica,

što se ne priliči,

nego radije zahvaljivanje!

Jer dobro znajte ovo:

nijedan bludnik,

ili bestidnik,

ili pohlepnik

— taj idolopoklonik —

nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.

Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava:

Zbog toga dolazi gnjev Božji

na sinove neposlušne.

Nemajte dakle ništa s njima!

Da, nekoć bijaste tama,

a sada ste svjetlost u Gospodinu:

kao djeca svjetlosti hodite.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 1, 1-4.6

Pripjev:

Budimo nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena!

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom,
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje:

Lk 13, 10-17

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne je subote naučavao Isus u nekoj sinagogi. Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.

Nadstojnik sinagoge — ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio — govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!« Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?« Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.

Riječ Gospodnja.

PODIJELI