Prvo čitanje:

1Kor 8, 1b-7.10-13

 

Ranjavajući nejaku savjest braće, protiv Krista griješite.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati. A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje. Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga. Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji — kao što ima mnogo »bogova« i mnogo »gospodara«! — nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome Je sve, i mi po njemu.

Ali nemaju svi toga znanja. Neki, navikli na idole, još uvijek jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka. Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, neće li se njegova savjest, jer je nejaka, »izgraditi« da jede žrtvovano idolima? I s tvoga znanja propada nejaki, brat za kojega je Krist umro. Tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 139, 1-3.13-14ab. 23-24

Pripjev:

Povedi me, Gospodine, putem vječnim!

 

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ,
ti znaš kada sjednem i kada ustanem,
izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš,
znani su ti svi moji putevi.

Jer ti si moje stvorio bubrege,
satkao me u krilu majčinu.
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno,
što su djela tvoja predivna.

Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj,
iskušaj me i upoznaj misli moje:
pogledaj, ne idem li putem pogubnim,
i povedi me putem vječnim!

Evanđelje:

Lk 6, 27-38

 

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Vama koji slušate velim:

Ljubite svoje neprijatelje,

dobro činite svojim mrziteljima,

blagoslivljajte one koji vas proklinju,

molite za one koji vas zlostavljaju.

Onomu tko te udari po jednom obrazu

pruži i drugi,

i onomu tko ti otima gornju haljinu

ne krati ni donje.

Svakomu tko od tebe ište daji,

a od onoga tko otima ne potražuj.

I kako želite da ljudi vama čine,

tako činite i vi njima.

Ako ljubite one koji vas ljube,

kakvo li vam uzdarje?

Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje.

Jednako tako,

ako dobro činite svojim dobročiniteljima,

kakvo li vam uzdarje?

I grešnici to isto čine.

Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti,

kakvo li vam uzdarje?

I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.

Nego, ljubite neprijatelje svoje.

Činite dobro i pozajmljujte

ne nadajuć se odatle ničemu.

I bit će vam plaća velika,

i bit ćete sinovi Svevišnjega

jer je on dobrostiv

i prema nezahvalnicima i prema opakima.

Budite milosrdni

kao što je Otac vaš milosrdan.

Ne sudite i nećete biti suđeni.

Ne osuđujte i nećete biti osuđeni.

Praštajte i oprostit će vam se.

Dajite i dat će vam se:

mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna

dat će se u krilo vaše

jer mjerom kojom mjerite

vama će se zauzvrat mjeriti.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI