Prvo čitanje:

Dj 11, 19-26

 

Propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Oni što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana dopriješe do Fenicije, Cipra i Antiohije nikomu ne propovijedajući Riječi doli samo Židovima. Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa. Ruka Gospodnja bijaše s njima te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu.

Vijest o tom doprije do Crkve u Jeruzalemu pa poslaše Barnabu u Antiohiju. Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina. Ta bijaše to muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu.

Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla. Kad ga nađe, odvede ga u Antiohiju. Punu su se godinu dana sastajali u toj Crkvi i poučavali poveće mnoštvo te se u Antiohiji učenici najprije prozvaše kršćanima.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 87, 1-7

Pripjev:

Hvalite Gospodina svi narodi

 

Zdanje svoje na svetim gorama
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska
nego svi šatori Jakovljevi.
Divote se govore o tebi,
grade Božji!

»Rahab i Babilon brojit ću
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski —
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori:
»Ovaj i onaj u njemu je rođen!
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda:
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajući kolo:
»Svi su izvori moji u tebi!«

Evanđelje:

Iv 10, 22-30

 

Ja i Otac jedno smo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Povika Isus:

»Tko u mene vjeruje,

ne vjeruje u mene,

nego u onoga koji me posla;

i tko vidi mene,

vidi onoga koji me posla.

Ja — Svjetlost — dođoh na svijet

da nijedan koji u mene vjeruje

u tami ne ostane.

I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih,

ja ga ne sudim.

Ja nisam došao suditi svijetu,

nego svijet spasiti.

Tko mene odbacuje

i riječi mojih ne prima,

ima svoga suca:

riječ koju sam zborio —

ona će mu suditi u posljednji dan.

Jer nisam ja zborio sam od sebe,

nego onaj koji me posla — Otac —

on mi dade zapovijed

što da kažem, što da zborim.

I znam:

zapovijed njegova jest život vječni.

Što ja dakle zborim,

tako zborim

kako mi je rekao Otac.«

Riječ Gospodnj

PODIJELI