ČITANJA: Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Otk 5,11-14; Iv 21,1-19

 

Prvo čitanje:Dj 5, 27b-32.40b-41

Svjedoci smo tih događanja mi i Duh Sveti.

Čitanje Djela apostolskih

 

U one dane:

Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«

Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«

Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 30, 2.4-6.11.12a.13b

Pripjev: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

 

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze,
a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni,
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

 

Drugo čitanje: Otk 5, 11-14

Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć i božanstvo.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

 

Ja, Ivan, vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa:

»Dostojan je zaklani Jaganjac

primiti moć, i bogatstvo, i mudrost,

i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!«

I četiri bića ponavljahu: »Amen!« A starješine padnu ničice i poklone se.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Iv 21, 1-19

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

 

Uvod

 

Jednom je prigodom nakon svog uskrsnuća Isus poslao poruku svojim učenicima da će se naći u Galileji. Učenici su napustili Jeruzalem i krenuli su prema Galileji. Došli su u Galileju svojim kućama.

Razmišljam i o tome kako su se osjećali. Njihove predstave o kraljevstvu Izraela porušene su Kristovom smrću i uskrsnućem. Nekoliko su se puta sreli s uskrslim Kristom i On ih je tada hrabrio na način kao da se ništa loše nije dogodilo. Sada, Isus im poručuje da s njima želi imati razgovor u Galileji.

U tako izmiješanim emocijama, Petru, koji je bio gotovo uvijek inicijator određenih zbivanja, pala je na pamet ideja da se vrate ribolovu. To je posao kojeg je on dobro znao raditi. I te večeri pozvao je i ostale učenike da mu se pridruže, što su i učinili. Gotovo isti obrazac svakog dana. Ribolov je bio neuspješan. Sunce je već počelo izbijati iza visokih planina koje su okruživale jezero, dok su učenici primijetili da se po obali šeta jedan čovjek, koji im je po kretanju bio poznat. Lađice s kojima su učenici lovili ribu nisu bile daleko od obale. Ovaj „stranac“ koji šeta obalom upita učenike: „Imate li što za doručak?“ Dok su učenici odgovorili negativno, Isus tada daje uputu: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe.   

Isusovi učenici su dobro znali da je taj stranac na obali njihov dragi učitelj. Dok su se oni s pomiješanim emocijama dvoumili što treba raditi, Isus za njih priprema radni doručak. On ih je želio pripremiti za najuzvišeniji zadatak nakon Njegovog odlaska. Oni trebaju biti nositelji izgradnje Kristove crkve ovdje na zemlji.

Čudom hvatanja velikih riba, pečenjem ribe i radnim doručkom, Isus je želio pokazati učenicima da će njihove materijalne potrebe od sada biti drukčije rješavane. Materijalne potrebe neće više biti na prvom mjestu. Učenici su izvukli ribe van, ali kao da su ih zaboravili. Priključili su se Isusu i učestvovali na doručku kojeg je Isus pripremio.

Poznati razgovor tada je bio između Krista i Petra. Petar je javno pred svima tri puta priznao da ljubi Isusa. Isus mu vraća povjerenje bez obzira što ga se je odrekao također javno. Očito je da Isus želio da situacija bude potpuno čista. Želio je javno pokazati da je Petru oprostio, kako nitko slučajno Petru ne bi predbacivao za to odricanje. Želio je pokazati kako je Kristov i Petrov odnos isključivo utemeljen na ljubavi.

Vrlo brzo, učenici će biti uključeni u najvažniji posao koji netko može raditi. Oni će sa velikom silom objavljivati Kraljevstvo nebesko svim ljudima tada poznatog svijeta. U tom poslu će imati prilično neprilika. Zbog tolike otvorenosti prema Kristu, imat će neprijatelje sa svih strana. Isus za sve to sprema svoje učenike, i daje im jedan najvažniji savjet kako riješiti taj problem. Rekavši to doda: »Idi za mnom!« Petru je čak proročki pretkazao kako će završiti svoj život. I to će biti na slavu Bogu. Isus Petru i ostalim učenicima želi poručiti da od sada njihov život ima jedan jedini cilj, slijediti Krista. U tom slijeđenju oni će biti u stanju pozivati ljude da prihvate Krista kao svog Spasitelja.

Ovaj radni doručak s Isusom, za učenike je bio veoma važan. Cijelog života su se sjećali toga kako ih je Isus hrabrio i pripremao ih je za cijelo životnu misiju. Isusov veliki nalog da idemo po cijelom svijetu i stvaramo Kristove učenike ostaje još i danas aktualan. Za nas je taj veliki nalog koji nam je Krist ostavio još uvijek bitan. Možda si mislimo kako je to teška zadaća. Ako to radimo svojom silom, tada je to izuzetno teška, čak bi se slobodno usudio reći, neizvediva zadaća. Jedini način kako to možemo izvesti je slijediti Krista. Čitajmo Njegovu Riječ i slijedimo ono što nam On kaže. To je najsigurniji naš životni put.

Možda se žalimo da oko nas živi puno nevjernika. To može biti i točno, ali nevjernici oko nas su rezultat što nisu mogli vidjeti Isusa, jer mi, koji se smatramo kršćanima smo ga zatajili. Kao i Petru, Isus nam želi reći da nam to prašta, i sada nas poziva da ga slijedimo.

Slijediti Krista je naša glavna životna zadaća. To je naša prednost koja nam dodatno daje sigurnost u životu. Neka nam Bog pomogne da cijeli život slijedimo Krista.

 

Zvonko Presečan

Bruno Baršić Lic. Theol.

PODIJELI