„Vjera sve stvari čini mogućima. Ljubav sve stvari čini laganima“.

Dwight L. Moody

PODIJELI