Ako je psu pita u dio pala, tepsia je ipak ostala.

Hrvatska poslovica

PODIJELI