“Poznavati Boga moguće je samo u sebi.
Dok ga ne nađeš u sebi, nećeš ga naći nigdje.
Nema Boga za onog tko ne zna da ga nosi u sebi.”

Lav Nikolajević Tolstoj

PODIJELI