Iz Schvarcvalda krećeš , u Vukovar se svrati ,
mnoge tajne odnio si , koje niko neće znati .
Ne damo te naš Dunave , da te gaze da te tuku ,
pritoke još dvije imaš , lipu Dravu i tihu Vuku .
Teci slavni Dunave , samo teci nemoj stati ,
uz tebe je tvoj Vukovar , u kojem su znaj Hrvati .
Čuvat će te i paziti , košto su i naši preci ,
a Ti slavni naš Dunave , svojim tokom tiho teci.
Dok Ti pored Vukovara , budeš tiho plaviti ,
Mi će mo u tome gradu , dok smo živi slaviti .
I Ti slavni Dunave , to moraš da znaš ,
da je grad tvoj Vukovar , najveći heroj naš .
Mnoge žrtve padoše , što nikome ne paše ,
Vukovare s Dunavom , vi ste branik lipe naše .
Ti nastavi Dunave , pored grada svoga teći ,
oni što u tebi žive , neka žive u ljubavi i sreći .
Lipi naš Dunave , i Vukovare grade moj ,
ponosno za lipu našu , na braniku uvik stoj .
Stanko Novaković – Uskoplje

PODIJELI