»Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi« (Ps 119,105)

Dragi mladi, potičem vas da usvojite prisan odnos sa Svetim pismom, te da ga imate uvijek pri ruci, kako bi on za vas bio poput kompasa koji pokazuje put kojim je ići. Čitajući ga, naučit ćete poznavati Krista. U tom smislu sveti Jeronim primjećuje: »Nepoznavanje Pisma, nepoznavanje je Krista« (PL 24,17; usp. Dei Verbum, 25).

Provjereni put za dublje poznavanje Božje riječi i uživanje u njoj svakako je lectio divina, koja predstavlja pravo duhovno putovanje kroz više koraka. Nakon lectio, koja se sastoji od čitanja uvijek iznova nekog odlomka Svetoga pisma te razumijevanja njegovih glavnih sastavnica, prelazi se na meditatio, koja je poput nutarnjeg odmora u kojem se duša obraća Bogu nastojeći razumjeti što to njegova riječ kaže za današnji stvarni život. Slijedi oratio, koja nas zadržava u druženju s Bogom u izravnom razgovoru, a na koncu se stiže do contemplatio koja pomaže da nam srce ostane pozorno na nazočnost Krista, čija je riječ »svjetiljka što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim« (2 Pt 1,19). Čitanje, proučavanje i meditacija Riječi moraju, pak, izrasti u život dosljednoga prianjanja uz Krista i uz njegov nauk.

 

 

Iz poruke pape Benedikta XVI.za 21. svjetski dan mladih, 9. travnja 2006.

 

PODIJELI