U Kristu su svi proroci ispunjeni

109

Proroci Novog zavjeta su proroci Isusovog dovršenog djela sa križa a ne neke armagedonske starozavjetne mješavine zakona,straha i osude. Prije svega oni su službenici evanđelja milosti jer u njemu se nalazimo i po njemu spašavamo. Oni su učitelji koji hrabre, tješe, opominju da ustrajemo u milosti Božjoj a ne u zakonu ( grijehu). Oni sami trebaju biti utvrđeni u tom istom evanđelju kako bi mogli iz njega služiti poruku milosti, oproštenja, ljubavi Božje. Oni su proroci čiste novozavjetne poruke milosti a ne mješavine starog i novog. Oni su poslani sa riječju pomirenja a ne riječju osude, straha i užasa. Oni su učenici i dionici apostolskog nauka a ne nekog svog. Starozavjetni proroci često puta propvjedaju srđbu Božju – novozavjetni peopovjedaju Isusa koji ju je pravedno podnio za sve. Starozavjetni proroci plaše grešnike sa pravednom kaznom Božjom ne bi li se obratili – novozavjetni proroci grešnicima navještaju samo jedan sud : onaj sa križa. U Djelima ap. dolazi prorok Agab i prorokuje na dva mjesta. Agab na hebrejskom znači ljubav, odakle i dobivamo riječ Agape. Budi prorok Novog zavjeta! Budi prorok i glasnik Isusa a ne Mojsija Ilije, Jeremije i Isusa. U Kristu su svi proroci ispunjeni. Isus je centar Novog saveza i njegovo djelo s križa. Budi poslanik milosti i riječi pomirenja!!! Molim te, ne mješaj staro i novo.. Ovo je vrijeme milosti, ovo je dan spasenja..

Zack Benjamin Lenkert

PODIJELI