Koptska katolička Crkva

96

Koptska katolička Crkva je Crkva aleksandrijskog obreda koja priznaje papu kao vrhovnog glavara. Nastala je kroz šizmu od Koptske Crkve. Sjedište patrijarhata je u Kairu, no najveća koncentracija katoličkih Kopta se nalazi u gornjem Egiptu

.

Povijest

 

Na vijeću u Firenci, 4. veljače 1442., koptska delegacija potpisuje “Cantate Domino”, dokument kojim priznaju formalno jedinstvo s Katoličkom Crkvom i biskupom Rima. No u Egiptu dokument nije imao puno učinka. 1600., katolički misionari, prije svega franjevci, počinju dolaziti do Kopta. 1630. godine, osniva se misija Kapucinskog reda u Kairu. 1675. također dolaze i isusovci 1713., koptski patrijarh Aleksandrije ponovno odlazi u Rim, ali kao i 1442., bez puno učinka.Sveta stolica formalno uspostavlja patrijarhat za koptske katolike 1824. godine., a1829. Otomansko carstvo dopušta Koptskoj katoličkoj Crkvi gradnju vjerskih objekata. Papa Lav XIII., zbog velikog broja vjernika, 1895. ponovno uspostavlja patrijarhat, te 1899. ustoličava biskupa Ćirila Makariosa kao patrijarhaaleksandrijskih Kopta, uzimajući ime Ćiril II. Nakon abdikacije Ćirila II. 1908., pozicija patrijarha ostaje prazna do 1947.

Vjerski redov

Iako Koptska katolička Crkva nema samostane, umjesto njih ima vjerske kongregacije, kao što su tri zajednice za žene: Sestre Presvetog Srca Isusova, Koptske sestare Isusa i Marije i Provincija Malih sestara Isusa.

Naobrazba i zdravstvo

Većina kandidata za svećenike se obučavaju u Patrijarhalnom sjemeništu sv. Lava, u predgrađu Kaira. Više od 100 koptski župa upravljaju osnovnim školama, a neke imaju i srednje škole. Crkva održava bolnicu, brojne medicinske ambulante i klinike te nekoliko sirotišta.

Izvor: https://hr.wikipedia.org/

PODIJELI