KAD BI BILO ŠTO BI BILO!

76

Kada bi jutro
Svanulo bez tebe,
Ja nebi imao
Sebe za sebe.

Kada bi Svjetlo
Ugasila tama,
I ja bi u njemu
Uvenula sama.

Kada bi kišu
Zamjenile suze,
Plako bi vječno
Što te vrime uze.

Kad bi se zvjezde
Ugasile u tami,
I mi bi se u njoj
Ugasili sami.

Kada bi Dugu
Ukrali oblaci,
Sa njom bi nestali
I svi junaci.

Ali još jutra
Sviću zate,
I na Nebu
Zvjezde plamte.

Kišu još nisu
Zamjenile suze,
I vrime mi te
Još baš ne uze.

Dok Duga sa Neba
Pozdravlja sviju,
Tamni se oblaci
Za gorama kriju.

I Svjetlo Sunca
Još sa Neba sije,
Dok se grle
Naše Duše dvije!

15.01.2018. Brat Bojan.

 

PODIJELI