Kad bi misli
Mogle da se pišu,
Poput slova
Na bilom papiru.
Pisala bi
Najlipšu ti rimu,
Ova mala
Zaljubljena tvoja.

Kad bi misli
Mogle da se šalju,
Sa mobitelom
Il radiom mili.
Ljubav moja
S tvojom bi tad bila,
Jer zbog tvoje
Ova moja živi.

Kad bi misli
Vitrom mogli slati,
Nikad vitar
Nebi stao mila.
I kad bi se
Spoile te naše,
Mi bi uvik
Tada sritni bili.

Kad bi misli
Moje tvoje bile,
A te tvoje
Bile tvoje mili.
Najsritniji
Na ovome svitu,
Viruj meni
Mi bi bili mili!

15.05.2018. Brat Bojan.

PODIJELI