ISPOD SAČA!

79

Ispod sača kad se peče
Zamiriši cilo misto,
Kumpir s mesom tu je često
Tako jako, tako čisto.

Priprema se tako lipo
Da te Duša baš zaboli,
I tako se baš ognjište
Naše lipo toplo voli.

Vatra gori i pucketa
Tad se žarom sač zasuje,
Ispod njega u vrućini
Kumpir meso se izuje.

I kad prođe par ti sati
Očisti se sač lagano,
Miris tada sve osvoji
Da jo pečeno svi to znamo.

Tad se sidne baš za sofu
Dok na njoj je ta tepsija,
U okolo svi smo sjeli
I za sve nas hrane ima.

Ispod sača najbolje je
Kad se pita, kumpir peče,
I ko jednom nju baš proba
Virujte mi da to reče!

13.02.2018. Brat Bojan.

PODIJELI