Hmmm kako da uspijem povrijediti nekoga???

76

Jedan čavao
A vidi ovu osobu odvratna je
Drugi čavao
Mrzim te
Treći čavao
Boga nema
Četvrti čavao

Sada se pita svatko kakve to veze imaju čavli sa našom sadašnjicom ??
Eto vam odgovora ,svaki naš zao korak ,zabada u Isusovim rukama novu ozljedu.
Budi jednostavno kako je rečeno da ljubiš druge.

Zato nedopusti da se to dalje događa …

Matija Benjamin

 

PODIJELI