Moramo imati potrebu u srcu i duši, služiti Gospodinu sa anđeoskom ljubavlju! 
 A u tome će nam upravo pomoći sveti anđeli i arhanđeli, jer oni osluškuju gorljivi vapaj potpunog obraćenja našeg bića i pristižu nam u pomoć, hrabreći nas svojim svetim moćima koje su dobili po milosrđu Gospodina Isusa Krista. Bitno je istinski čeznuti postati anđeosko biće, vratiti se svjetlu spasenja. Bitan je u nama čin pokajanja i LJUBAVI. Što srce zapiše u knjigu se Božju upiše i gore će pred licem Božjim vrijediti samo ono iskreno plemenito. Donosimo pred Svevišnjega sebe, zapitajmo se tko smo… Nismo materija… o nismo… duhovna bića smo kojima je smisao disanja Krist… Bar bi trebao biti. Učini Isuse da zaslužimo biti bar najmanji sjaj u Raju, svjetlašce koje te vječno blagoslivlja, amen.

Od 
 Ana Emanuela, Bilaj 13.06.2018.

PODIJELI