Dan žalosti u Crkvi: preminuo njemački kardinal Karl Lehmann

71

Kardinal Karl Lehmann preminuo je jutros nakon teške bolesti u Mainzu, u Njemačkoj, u 81. godini. Rođen je u Sigmaringenu; 1955. godine započeo je svoju svećeničku formaciju. Prvo vrijeme svojeg djelovanja proveo je uz isusovačkog teologa Karla Rahnera čiji je bio pomoćnik prije i tijekom Drugog vatikanskog sabora, a kasnije i na sveučilištima u Münsteru i Münchenu.

Samo godinu dana nakon doktorata iz teologije 1968. godine, Lehmann je postao  profesor teologije. Potporu za svoju kandidaturu dobio je od teologa Josepha Ratzingera. Najprije je poučavao u Mainzu, a zatim u Freiburgu; među njegovim studentima bio je i sadašnji njemački kardinal Gerhard Ludwig Müller.

Drugi dio djelovanja kardinala Lehmanna započeo je 1983. godine kada je imenvan za biskupa Mainza, gdje je ostao sve do 2016. godine.  Posebno je značajnu ulogu imao za Crkvu u Njemačkoj, ali i opću Crkvu kao predsjednik Njemačke biskupske konferencije od 1987. do 2008. godine.

U raspravi o savjetovanju trudnica u teškoćama, kardinal je imao različito mišljenje od Rima; u raspravi o azilu za imigrante i drugim predmetima, nije se bojao sučeliti s državom. Pismu koje je napisao zajedno s biskupima Oskarom Saierom iz Freiburga i Walterom Kasperom iz Stuttgarta o stavovima koje treba zauzeti prema rastavljenima i ponovo vjenčanima, i u kojem su tražili da se dopusti u pojedinačnim slučajevima, podrobno razjašnjenima, nekim rastavljenima i ponovo vjenčanima, primati pričest, usprotivio se tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere, kardinal Joseph Ratzinger.

Na svim područjima svojega djelovanja poput ekumenizma i ostalim, kardinal Lehmann je težio prema integraciji. Bio je član Kongregacije za nauke vjere od 1988. do 1998. godine i Kongregacije za istične Crkve, kao i Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana i Papinskog vijeća za društvene komunikacije, a tijekom Biskupske sinode za Europu 1991. godine bio je poseban tajnik. Sveti papa Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom 2001. godine, te je sudjelovao na konklavama u izboru pape Benedikta XVI. 2005. godine, i pape Franje 2013. godine.

Izvor: Vaikanski radio

PODIJELI