dok sam putovala u kolovozu

cestom prema jugu

zapela mi za oči planina

pa sam se posve izgubila na putu

i ostala kao ukopana

a oko mene glasovi ljudski

posvud odzvanjaju

ali se ne zaustavljaju

već dalje odmiču na istom putu

dok sam putovala u kolovozu

cestom prema jugu

ni slutila nisam

da ću se na njoj posve zaustaviti

sve dok mi nije

zapela za oči Dinara

kao majka prestrašena za dijete

da ne padne s visina

na strmini koja s Dinare

spušta se do Knina

dok sam putovala u kolovozu

cestom prema jugu

kao da mi je mahnula iza jedne okuke

njezina ruka

koja tu stoji i sviju ispraća na putu

Nela Stipančić Radonić

PODIJELI