“Ako zaista hoćemo, možemo biti spašeni, jer “Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!“

(Lk 19,10).

PODIJELI