„Jahve, ti mir nama daješ, jer ti si tvorac svih djela naših“

(Izaija 26,12).

PODIJELI