U LJUBAVI PRAVOJ

94

U Ljubavi pravoj
Dodir puno znači,
Dok poljubac viruj
Od zlata je jači.

Bisere ne želim
I ogrlice od zlata,
Samo želim ruke
Tvoje oko vrata.

Da me one grle
Noću sve do zore,
Da me usne tvoje
Ljube a i vole.

Zato želim Ljubav
Onu čistu pravu,
Iskrenu i toplu
I baš jako zdravu.

Ljubav moja skromna
Dodir tvoj taj želi,
I poljubac mali
Sa usana vreli.

Ne želim ja zlato
Ni dukate žute,
Želim biti s tobom
I gledati u te.

U Ljubavi pravoj
Dodir puno znači,
Dok poljubac viruj
Od zlata je jači!

21.05.2017. Brat Bojan.

PODIJELI