„Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju“.

(Efežanima 5, 25)

PODIJELI