“Obrisat će svaku suzu s njihovih očiju i više neće biti smrti, ni tuge, ni plača ni boli. Sve ove stvari su zauvijek nestale.”

( Otkrivenje 21, 4 )

PODIJELI