“Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!”

(Psalam 107,1).

PODIJELI