“U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.”

(1. Solunjanima 5,18).

PODIJELI