“Tada reče Jahve Mojsiju: ‘Pruži ruku povrh zemlje egipatske da navale skakavci na egipatsku zemlju i pojedu sve bilje što još ostade nakon tuče!’”

 

(Izlazak 10,12)

PODIJELI