“Vaša riječ neka je svagda ljubazna,začinjena solju,da znate odgovoriti svakome kako treba!

Kološanima 4,6

PODIJELI