“Sve pokriva,sve vjeruje,svemu se nada,sve trpi.Ljubav nikad ne prestaje.”

1 Korinćanima 13-7,8

PODIJELI