„Ljubim te, Jahve, kreposti moja!“

Ps 18,2

PODIJELI