„Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Vječni Bog, GOSPOD, Stvoritelj krajeva zemaljskih, nije se umorio niti je iznemogao. Njegov je razbor nedokučiv. Umornomu snagu daje, a nejakima krjepkost uvećava. I momci se umore i smalakšu, i mladići sustaju sveudilj. Ali koji čekaju na GOSPODA, snaga im se obnavlja; podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne malakšu, hode i ne umaraju se.“

Izaija 40,28-31

 

PODIJELI