”Među njima trebate svijetliti kao zvijezde u svijetu,držeći riječ života.”

( Filipljanima 2-15,16 )

PODIJELI