„Ljubim te, Jahve, kreposti moja!“

( Ps 18,2)

PODIJELI